Gebed voor de dieren

Posted: 28 november 2017

Bidden voor dieren is niets nieuws. De meest bekende vertegenwoordiger van het gebed voor dieren is wellicht Franciscus van Assisi. Aandacht en gebed voor dieren is al eeuwen van generatie op generatie…

De Schepping

Posted: 28 november 2017

De schepping is een en al diversiteit. Dat zegt iets over God. Zoals de psalmist schrijft (Ps. 104:24-25): Hoe talkrijk zijn Uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt,…

X