Over Kerk & Dier

Wij zijn Kerk & Dier: mensen die leven mét de schepping. In harmonie met mens, dier en natuur. 
Wij willen verantwoordelijk omgaan met Gods wonderlijke schepping. Vandaag de dag worden dieren bijna uitsluitend gezien en gebruikt als dingen en producten. Maar er is geen ontkennen aan: dat is niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft dieren, net als mensen, een levensadem ingeblazen. Dieren hebben, net als mensen, gevoel en bewustzijn gekregen. In het paradijs werden geen dieren gegeten (Genesis 1:29-30) en God sloot na de zondvloed een verbond (Genesis 9:8-17) met mens én dier: dit nooit meer.

Omdat we heel goed begrijpen dat je dit misschien voor het eerst hoort, bieden we je op deze website uitleg, inspiratie en doordenkers die je nodig hebt om stap voor stap mèt, niet tegen, de schepping te leven. Wil je dat meer mensen van ons horen? Dan kun je ons ook uitnodigen in je kerk voor een interactieve lezing of creatieve workshop (of download onze flyer). We vertellen je niet wat je moet doen en laten ook geen zielige plaatjes zien, we gaan samen op een bijzondere ontdekkingsreis door de Bijbel, want de Bijbel zit nog vol verborgen schatten waar het mens, dier en natuur betreft!

Kerk & Dier
Kerk & Dier werkt interkerkelijk, is onderdeel van Stichting Ignea, gevestigd in Renswoude en sinds 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58344047. Stichting Ignea is aangemerkt als ANBI, RSIN: 852996330. De focus van Kerk & Dier is educatie: anderen inspireren om net als Kerk & Dier mét de schepping te leven.

Bestuur 
Kerk & Dier wordt geheel op vrijwillige basis bestuurd door:
Mw. Evelien Van Doorn (penningmeester), Dhr. Bart Dart (secretaris) en Mw. Marloes Van de Goor (voorzitter).

Geschiedenis: van generatie op generatie
In de jaren ’90 kwam een interkerkelijke groep mensen samen in de Mariaparochie in Bussum. Ze vergaderden over een belangrijke vraag: ‘hoe gaan we als kerk om met het milieu?’ Maanden en maanden werd er vergaderd over flessendoppen, luchtvervuiling en een autovrije zondag. Dieren waren een struikelblok. Want hoe praat je over dieren als de slager op de eerste rij in de kerkbank zit? Ook al was het geen makkelijk onderwerp, zeven mensen uit verschillende kerken meden het dier niet. Juist niet. “Voordat we het gaan hebben over flessendoppen, moeten we eerst kijken waar bloed vloeit,” redeneerden zij.

De Nederlandse Raad van Kerken vond het goed, de groep kreeg zelfs een eigen naam: Werkgroep Kerk & Dier. Binnen de Werkgroep werd een geloofsbrief ontwikkeld tegen de wrede behandeling van dieren. Waar de Wereldraad van Kerken (in het kader van het Conciliar Proces voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid der Schepping) al in 1989 de bioindustrie scherp veroordeeld had, wees de Raad van Kerken in Nederland dit rapport af. Met het gevolg dat Werkgroep Kerk en Dier niet meer welkom was in de kerk en dus op 24 juni 1997 zelfstandig verder ging als Stichting Kerk en Dier. De vele brieven, publicaties en conversaties brachten verandering, maar werden met name genegeerd. Op 1 maart 2013 is Stichting Kerk en Dier door gebrek aan baten en interactie opgehouden te bestaan.

Na vier jaar stilte, is Kerk & Dier op 22 november 2017 weer nieuw leven ingeblazen. Niet uit zichzelf, maar voortbouwend op het werk van de generatie voor haar. Met veel dank en eer aan haar aanvankelijke oprichters:

Mw. Marianne Dart
Mw. Ella Beekman

Mw. Bep de Boer
Dhr. Peter Eicholtz
Mw. Ellen Kegge
Mw. Valentina Meszaros
Mw. Marijke Santen
Mw. Hannie Tervrugt

Met dank aan: Mw. Natasha Figaroa, Dhr. José Garcia Monzón, Mw. Marguerite Gevers Deynoot, Mw. Ilana de Haas, Mw. Aylin Martherus, Dhr. John Schaafsma, Mw. Daniëlle Vermeer en Dhr. René Williams.

 

X