Israel viert het nieuwjaar van de bomen

Posted: 29 januari 2018 by Marloes

“Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.” Als kind zong je kinderliedjes, als volwassene lees je in de Bijbel, voor velen een belangrijk onderdeel van het geloof. In het oude Israël was dat niet anders. Maar er was nog iets dat evenzo belangrijk was naast het studeren in de tempel: tijd doorbrengen in en met de natuur. Als je de Bijbel bestudeert, wil je dat de wijsheid een onderdeel van jezelf wordt. Zoals het kinderliedje zegt: zodat je groeien mag.

Hoe je dat doet? Hillel (ca. 50 v. Chr – ca. 10 n Chr.), een joods wetgeleerde en afstammeling van koning David, ontmoette eens een niet gelovige man. De man was zo nieuwsgierig naar de Bijbel dat hij zei zelfs uit de Bijbel te willen leren op één voet. Hillel schudde zijn hoofd. “Wat niet goed voor jou is, doe dat ook je naaste niet aan.” Hillel betrok deze wijsheid niet alleen op de mens, maar op Gods héle schepping. Want Gods hele schepping is een wonder, niet alleen de mens. Er schuilt een goddelijk geheimenis in alles wat leeft.

In Israël worden bomen met respect behandeld, niet als ‘fruitfabrieken.’ Na zes jaar van oogst, krijgen bomen een jaar rust. Een shabbatsjaar, zoals de Bijbels ons opdraagt (Lev. 25:3-4).

In de Hof van Eden werd de mens aangesteld om het paradijs te bewerken en te onderhouden. In de tijd van de tempel, brachten boeren hun eerste oogst naar de tempel in Jeruzalem als offer. Niet om zichzelf op de borst te kloppen voor het gedane werk, maar om de allereerste eer en vruchten aan God te geven. Iedereen moest het zien: God is verantwoordelijk voor de schepping!

Met de verwoesting van de tempel, kwam de offerdienst tot een einde. Het rustjaar voor bomen en planten niet. Het respect voor de schepping is bij velen verminderd, maar gelukkig niet helemaal weggegaan. Aldus werd Tu Bishvat in het Jodendom geboren: een dag om de bomen en planten te eren en mét en voor de schepping te bidden. In onze tijd klinkt dat misschien gek, maar in Israël wordt er al eeuwen en eeuwen voor bomen gebeden en mag je niet zomaar een boom omhakken (Deut. 20:19). Ons psalmboek (psalm 1) begint zelfs met de vergelijking met een boom!

‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere, en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.”

De boom is de verbinding tussen het land en de vruchten. Daarmee draagt de boom de kracht om te verbinden.. tijd doorbrengen in en met de natuur brengt ons dichterbij ons aller Maker.

Waarom het Nieuwjaar van de Bomen vandaag is? Rashi, een van de belangrijkste verklaarders van de Bijbel, legt uit dat op deze dag de meeste regen van het jaar in Israël gevallen is. De grond is gevoed en bomen en planten onthullen hun eerste blaadjes en knopjes die langzaam uitgroeien tot een prachtige reflectie van Gods schepping. In de woorden van Job (5:9-10) ‘Hij doet grote dingen, die niemand kan doorgronden; wonderen, die niet te tellen zijn. Hij geeft regen op de aarde, en zendt water op de velden.’ 

Mogelijk spreek je elke keer voordat je eet en nadat je gegeten hebt een gebed uit. We herinneren onszelf daarmee aan de schepping, het leven dat door God gemaakt is en dat God in onze verantwoordelijkheid gesteld heeft. Ga je er ook zo mee om?

“Leer ons weer in te zien dat U werkt in de stenen, dat U ademt in de planten, dat U droomt in de dieren en wakker wordt in de mensen zodat wij vol eerbied in dit leven kunnen staan.” 

 

Tu Bishvat, de vijftiende dag van de maand Shvat, ofwel: het Nieuwjaar van de Bomen wordt door joden wereldwijd gevierd van 30-31 januari 2018. Voor Bart Dart – secretaris van Kerk & Dier, die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor de bomen van Amsterdam.

1 Comment

  • Arjenne van Dijk 30 januari 2018 at 09:03

    Prachtig! Bedankt voor jullie berichten.

    Reply

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X