De Schepping

Posted: 28 november 2017

De schepping is een en al diversiteit. Dat zegt iets over God. Zoals de psalmist schrijft (Ps. 104:24-25): Hoe talkrijk zijn Uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt,…

X