Liefde voor God; geen liefde voor Gods Schepping

Posted: 26 november 2017

Liefde voor God houdt ook in liefde voor Zijn Schepping. Als de aarde van God is, zoals de psalmist zingt, dan betekent dat wij ons de schepselen niet toe kunnen…